Karen Maes

Districtsschepen

Karen Maes is sinds 2014 districtsschepen in Deurne. Ze is bevoegd voor sociale zaken, groen, senioren, samenleven, communicatie en inspraak.