12 jun 2019

Districtsbestuur Borgerhout verontrust over Oosterweel.

Bewoners van Deurne-Noord, Borgerhout en den Dam maken zich zorgen over een Oosterweel van 26 baanvakken, een groot op- en afrittencomplex en een onvolledige of onmogelijke overkapping van de Noordelijke Ring. Op voorstel van Groen organiseert het districtsbestuur van Borgerhout een infoavond over de stand van zaken, waar bewoners aan Peter Vermeulen (Ringland) al hun vragen kunnen stellen. Vorige maand peilden we ook in onze districtsraad naar de mogelijkheid om dit in Deurne te organiseren. Jammer genoeg stond de meerderheid er niet voor open, en vond ze het niet noodzakelijk om de bewoners verder te informeren over de stand van zaken.

Geschreven door Elke Van Severen.

Foto: onbekend

Lees meer.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.