7. Steven Van Bockstal

26 | Jeugdwerker

Dat er teveel fijn stof en CO2 in de lucht hangt is bekend. Helaas wordt daar vanuit het beleid te weinig aan gedaan, integendeel. Fietspaden laten te wensen over, tram- en buslijnen worden ingekort of afgeschaft.

Als je wil dat mensen de auto thuislaten moet je ze de juiste stimulansen geven om te kiezen voor de alternatieven. Meer en betere fietsinfrastructuur, samen met een efficiënter en uitgebreider openbaarvervoersnet zijn hiervoor al een belangrijke eerste stap.

Ik wil hier samen met Groen voluit voor gaan en hoop dan ook op uw steun op 14 oktober.