27. Piet Wollaert

58 jr | Ambtenaar, jonge opa en vrijwilliger Natuurpunt

Als jonge grootvader ben ik me nog meer bewust van de nood aan een verkeersveilige gezonde omgeving en een openbaar domein op maat van kinderen. Als we hen ook gezonde lucht willen laten inademen, moeten er minder auto’s rijden. Het private autobezit is in de steden achterhaald.

Ik ben actief vrijwilliger bij Natuurpunt Schijnbeemden. In het Fort van Borsbeek realiseerden we een begrazingsgebied met Galloway-runderen. Verder zet ik me in voor een vzw die fondsen inzamelt voor het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een ongeneeslijke spierziekte.