24. Nick Masereel

21 jr | Student en scoutsleider

Ik studeer politieke wetenschappen in Gent en woon al mijn hele leven in Deurne, waar ik leider ben in een scoutsgroep.

Als jonge inwoner van ons district wil ik graag mee een lans breken voor de vele toekomstvraagstukken die mijn generatie te wachten staan, zoals de luchtvervuiling en het tekort aan betaalbare woningen.

Ik wil ijveren voor sterkere wijkwerkingen om onder meer de verhoogde eenzaamheid te bestrijden. De districten, die het dichtst staan bij de inwoners, moeten ook sterker betrokken worden bij de beslissingen op stadsniveau.