1. Karen Maes

38 jr | Districtsschepen

Leeftijd : 38
Gehuwd en pleegmama 
Beroep: schepen
Nationaliteit: Belg 
Opleiding: sociaal-cultureel werker 
Geëngageerd bij de Vlaamse Vereniging voor Pleegzorg en Pimento - versterkt wie met jongeren werkt 
Lid partijbestuur Groen Antwerpen en ook kandidaat op de stadslijst, plaats zes 
Ik geloof in een toegankelijk Antwerpen waar iedereen welkom is en zich gehoord voelt. Districtsbewoners die betrokken worden bij de beslissingen van ‘t stad in hun wijk , kinderen die zich op een veilige manier van en naar de school bewegen, ouderen die zo lang mogelijk thuis kunnen blijven en genieten van buurtgebonden zorg . Ik ijver voor een stad waar de wijken centraal staan, en iedereen ongeacht kleur of afkomst  op een vlotte manier verder geholpen wordt. Want Antwerpen en de districten dat zijn we samen!