15. Hakim Nawabi

Opvoeder in een asielcentrum

Martin Luther King was een groot man, maar ook een bescheiden man als ik heeft een droom. Eén van een samenleving voor mijn kinderen waar je geslacht, afkomst, huidkleur, religie, leeftijd, geaardheid of je invaliditeit niet bepalend zijn. Maar waar je gewaardeerd wordt omwille van je talenten en vaardigheden, je bekwaamheid, je persoonlijkheid of je oprechtheid…

Aan deze droom wil ik samen met u bouwen.