14. Stella Nyanchama

52 jr | Educatief medewerker

Antwerpen is een dynamische, kleurrijke, veelzijdige samenleving waar elke burger een plek verdient, een stem heeft die meetelt en recht heeft op inspraak.

Het is tijd voor een vernieuwend beleid waar iedereen beter van wordt. Kritisch maar constructief ambieer ik prioritaire aandacht voor burgerparticipatie en een  meer sociale, democratische, vreedzame en vreugdevolle samenleving die verbindt. Een globale samenwerking stimuleren tussen verschillende overheden inzake arbeid, huisvesting, mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening is mijn ambitie.

Om mij hier ten volle voor in te zetten vraag ik uw steun op 14 oktober.