11. Tony Blockx

47 jr | Multicultureel ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

Ieder mens bezit talenten, daar ben ik als ervaringsdeskundige in armoede van overtuigd. Het is belangrijk om voortdurend die kracht, hoop en kansen van mensen te zien.

Onze stem, maar ook de stem van burgers geeft aan dat ze het anders willen. Daarom willen we met Groen een sterke inspraak, die voor verandering kan zorgen, voor een nieuw beleid.

De uitdagingen van vandaag - armoede, diversiteit, klimaat, opvoeding en onderwijs – gaan over mensen.

Groen heeft uw kracht en talent nodig om samen dingen te veranderen en te groeien naar een rechtvaardige maatschappij waar iedereen gewoon mens mag zijn.